Střelecký servis

Zkoušky na ZP

Zkoušky na ZP

Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti na PČR

Přihlásit se ke zkoušce odborné způsobilosti musíte na Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘP v místě trvalého bydliště. Podle správního řádu můžete požádat o postoupení Vaší přihlášky do jiného okresu pokud k tomu máte důvod. Za důvod se považuje například místo Vašeho pracoviště, studia apod. Úspěšným vykonáním zkoušky odborné způsobilosti získáte osvědčení o odborné způsobilosti žadatele, které je přílohou žádosti o vydání zbrojního průkazu. Zkouška se skládá ze dvou částí, teoretické (§ 3 vyhl. č. 384/2002 Sb.) a praktické (§ 4 vyhl. č. 384/2002 Sb.). Pokud neumíte zacházet se střelnými zbraněmi, můžete u nás absolvovat přípravu zaměřenou na zvládnutí dané problematiky. Nabízíme tři varianty přípravy. Záleží jen na Vás pro jaký druh se rozhodnete. Máme dlouholeté zkušenosti a určitě Vám předáme všechny potřebné informace s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům získaných při konání zkoušek odborné způsobilosti na naší střelnici. Více informací najdete na stránce Příprava ke zkouškám na zbrojní průkaz.

Další informace

Termíny zkoušek odborné způsobilosti konaných na naší střelnici vypisuje Policie České Republiky.

Informace ohledně přihlášek, změn, přesunů, oprav a nových termínů konání zkoušek Vám poskytne pracovnice PČR paní Petra Šoltysová - tel. 974 822 625.