Co Vám můžeme nabídnout?

+ STŘELECKÉ PROGRAMY - rodinné střílení nebo Teambuilding

+ CELOROČNÍ ZKOUŠENÍ ZBRANÍ - vyzkoušení před nákupem

+ PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM NA ZP

+ ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

+ DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT - služby nebo zboží, kombinace

Komplex tunelových střelnic Rajská Zahrada

Celý komplex byl vybudován pro potřeby výcviku profesionálních jednotek AČR, PČR, MP, CS a VS. Dále je využíván pro výcvik a výuku ve střelbě a konání střeleckých akcí, závodů a soutěží. Z těchto důvodů musí být jeho využití pro veřejnost předem dlouhodobě plánováno. Cena pronájmu se stanoví individuálně na základě požadavku zákazníka.

Komplex tunelových střelnic Rajská Zahrada Vám nabízí pro střelecký výcvik, kurzy, výuku, závody, soutěže a střelecké akce dvě střelnice v délce 50 a 150 metrů. Obě střelnice jsou na sobě nezávislé a umožňují střelbu za pohybu. Střelnice 50 metrů je určena pro obrannou střelbu běžných pistolových a revolverových ráží a je vybavena posilovnou typu "Gorodek". Střelnice 150 metrů je určena pro mířenou i obrannou střelbu jak z krátkých tak dlouhých zbraní a je vybavena překážkovou dráhou a variabilními zástěnami. Nabízíme moderní barevné výcvikové terče firmy ESP, klasické papírové, padací a speciální terče a ochranné pomůcky.

Celý objekt střelnice Rajská Zahrada je z bezpečnostních důvodů monitorován průmyslovými kamerami. 

Střelci plně zodpovídají za škody způsobené nad rámec běžného opotřebení. Střelci jsou povinni používat ochranné pomůcky, zejména chrániče sluchu a střelecké brýle. Na střelnici mohou střílet pouze držitelé zbrojního průkazu. Střelba je přípustná pouze ze zbraní, na které byl majiteli vystaven průkaz zbraně a jsou v dobrém technickém stavu. Střelba bez zbrojního průkazu je možná pouze pod dohledem a za zvláštních bezpečnostních opatření. Na střílení bez zbrojního průkazu je nutno se předem objednat. Ve vlastním zájmu se informujte na podmínky střelby bez zbrojního průkazu. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se provozním řádem střelnice, bezpečnostními pokyny a pokyny správců střelnice. Ve sporných případech s konečnou platností rozhodne správce střelnice. 

  

STŘELNICE - 50 metrů

Střelnice 50 metrů - Praha 9
Střelnice 50 metrů - Praha 9


Na této střelnici střílíme ze všech běžných pistolových a revolverových ráží a to od 7 do 50 metrů.  

Cena pronájmu se stanoví individuálně a to na základě požadavku zákazníka. 
Střelnice umožňuje střelbu za pohybu a z různých poloh a pozic. V rámci výcviku a výuky ve střelbě se zbraní je možné využít překážky a zástěny pro dokonalou simulaci reálného prostředí. Rozmístění terčů podléhá schválení správce střelnice.


STŘELNICE - 150 metrů

Střelnice 150 metrů - Praha 9
Střelnice 150 metrů - Praha 9

Na této střelnici střílíme ze všech běžných 

pistolových, revolverových a puškových ráží 
a to od 10 do 150 metrů.
Cena pronájmu se stanoví individuálně a to na základě požadavku zákazníka.
Střelnice umožňuje střelbu za pohybu a z různých poloh a pozic. V rámci výcviku a výuky ve střelbě se zbraní je možné využít překážky a zástěny pro dokonalou simulaci reálného prostředí. Střelnice je vybavena lezeckou stěnou s možností výuky slaňování a traverzu. Je možné využít síť pro nácvik výstupu na palubu lodi. K dispozici je pohodlná, dostatečně velká střelecká věž a dvě vysoká stanoviště pro nácvik střelby z převýšení. Rozmístění terčů podléhá schválení správce střelnice.


V současné době se věnujeme přednostně všem našim střeleckým akcím, jako je Celoroční zkoušení zbraní, Začínáme s Glockem, Teambuilding a rodinnému střílení. Pro různé akce je možnost pronájem  střelnice, pracovní doba je úterý až sobota v době od 8:00 do 18:00 hodin, nebo podle dohody i v jiném termínu. Dále se věnujeme klientům, kteří mají s námi sjednanou dlouhodobou smlouvu o výcviku nebo pronájmu. Střelnice umožňuje střelbu spojenou se vstupem na plochu, neprovozujeme v současné době střelbu ze střeleckých stavů. Dohoda je možná na telefoním čísle 736 260 133, nebo na mail info@streleckyservis.cz.