Zkoušky na zbrojní průkaz

(Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu)

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZKOUŠKÁCH!

Přidali jsme a zveřejnili nové termíny zkoušek  na rok 2023. 

Informace ohledně přihlášek, změn, přesunů, oprav a nových termínů konání zkoušek Vám poskytne pracovnice PČR paní Petra Šoltysová - tel. 974 822 625.


Chcete získat zbrojní průkaz?

Na základě získaných zkušeností si Vám dovoluji doporučit následující postup:

1. Nejdříve si rozmyslete zda do toho vůbec půjdete!

Získání zbrojního průkazu v ČR není jednoduchou záležitostí. Předpokladem je zvládnutí zkoušek odborné způsobilosti, zdravotní stav, trestní bezúhonnost, občanská spolehlivost a finanční náročnost. Pokud se cítíte, že splňujete všechny body hurá do toho!

2. Samostudiem se naučte, pomocí testových otázek, příslušné zákony a vyhlášky

3. Podejte přihlášku ke zkoušce (+lékařská prohlídka a kolek 100,- Kč)

4. Absolvujte praktickou přípravu - Bezpečná manipulace a výcvik ve střelbě se zbraní

5. Úspěšně složte zkoušku odborné způsobilosti

6. Podejte žádost o vydání zbrojního průkazu

7. Podejte žádost o vydání povolení k nákupu zbraně

8. Vyberte si zbraň a uskutečněte její nákup

9. Zaregistrujte si zbraň a můžete přijít trénovatPodání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti na PČR

Přihlásit se ke zkoušce odborné způsobilosti musíte na Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘP v místě trvalého bydliště. Podle správního řádu můžete požádat o postoupení Vaší přihlášky do jiného okresu pokud k tomu máte důvod. Za důvod se považuje například místo Vašeho pracoviště, studia apod. Úspěšným vykonáním zkoušky odborné způsobilosti získáte osvědčení o odborné způsobilosti žadatele, které je přílohou žádosti o vydání zbrojního průkazu. Zkouška se skládá ze dvou částí, teoretické (§ 3 vyhl. č. 384/2002 Sb.) a praktické (§ 4 vyhl. č. 384/2002 Sb.). Pokud neumíte zacházet se střelnými zbraněmi, můžete u nás absolvovat přípravu zaměřenou na zvládnutí dané problematiky. Nabízíme tři varianty přípravy. Záleží jen na Vás pro jaký druh se rozhodnete. Máme dlouholeté zkušenosti a určitě Vám předáme všechny potřebné informace s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům získaných při konání zkoušek odborné způsobilosti na naší střelnici. Více informací najdete na stránce Příprava ke zkouškám odborné způsobilosti.

Formuláře pro zkoušky na ZP


1. Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti

(tento formulář je oboustranný, nezapomeňte vytisknou přední a zadní stranu na jeden list)

V případě, že nemáte trvalé bydliště na území KŘP hl. m. Prahy můžete požádat o postoupení Vaší přihlášky. Žádost musí obsahovat, že chcete vykonat zkoušku na naší střelnici Rajská Zahrada a vaše osobní údaje, komu ji adresujete a důvody proč o postoupení žádáte. V žádosti uveďte termín konání zkoušky, který si můžete vybrat na našich stránkách. 

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti včetně příloh a žádosti o postoupení můžete podat prostřednictvím datové schránky. 

Úřadovny Policie hl. m. Prahy 

Datová schránka pro všechny pražské úřadovny: rkiai5y

Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál - místně příslušný útvar PČR

Pracovní doba pro veřejnost: Pondělí a středa od 8 do 17 hodin

V případě, že potřebujete najít další úřadovny PČR můžete přejít na tento odkaz.


Praha I. - Obvody Praha 1, 6 a 7

Sdružení 1664/1, 140 00 Praha 4, GPS:50.0535144N, 14.4412561E

tel.: 974 822 606, 974 822 607, 974 822 609, e-mail:krpa.oszbm.praha6@pcr.cz 


Praha II. - Obvody Praha 2 a 5

- Sokolská 1799/38, 120 00 Praha 2, GPS:50.0734008N, 14.4294039E

tel.: 974 852 300, 974 852 496, e-mail:krpa.oszbm.praha2@pcr.cz

- Nádražní 16a, 150 00 Praha 5, GPS:50.0588178N, 14.4100431E

tel.: 974 855 493, 974 855 495, e-mail:krpa.oszbm.praha5@pcr.cz


Praha III. - Obvody Praha 3, 8 a 9

Sdružení 1664/1, 140 00 Praha 4, GPS:50.0535144N, 14.4412561E

tel.:974 822 606, 974 822 607, 974 822 609, e-mail:krpa.oszbm.praha6@pcr.cz


Praha IV. - Obvody Praha 4 a 10

Soukalova 3084, 143 00 Praha 4, GPS:50.0049764N, 14.4148894E

tel.: 974 854 300, 974 854 301, 974 854 302, e-mail:krpa.oszbm.praha4@pcr.cz


Úřadovny Policie Středočeského kraje

Datová schránka pro všechny středočeské úřadovny: 2dtai5u

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Křižíkova 8, 180 00 Praha 8
tel.:974 881 300, 974 881 305, e-mail:krps.oszbm.po@pcr.cz

Termíny zkoušek na ZP na střelnici Rajská Zahrada:

Upozornění:

Velmi, velmi často dochází ze strany uchazečů k podcenění přípravy a to nezvládnutím testu nebo manipulace a střelby. Všem uchazečům doporučujeme nepodcenění přípravy! K samostudiu testových otázek využijte portál Zbraně kvalitně a pro praktickou část můžete využít několik druhů příprav, které naše střelnice nabízí. 

rok 2023 

začátek v 9.00 hodin

úterý 28. března 2023

úterý 11. dubna 2023

úterý 9. května 2023

úterý 27. června 2023

úterý 25. července 2023

úterý 1. srpna 2023

úterý 26. září 2023

úterý 24. října 2023

úterý 28. listopadu 2023

úterý 14. prosince 2023

 

Začátek je stanoven na 9.00 hodin. Ti co jdou na opravnou zkoušku mohou přijít
v 9.30 hodin. Čas ukončení zkoušek není znám a je odvislý od celkového počtu uchazečů, úspěšnosti v testu a praktické části. Doporučujeme si na zkoušku vyhradit celý den.

Zbraně používané při zkouškách na ZP

Pistole CZ 75 v ráži 9 Luger
Malorážka CZ 452 nebo 451 v ráži .22 LR
Broková dvojka nebo Bajkal IZ27 Sporting v ráži 12x70


Pistole CZ 75 v ráži 9 Luger - ilustrační obrázek
Pistole CZ 75 v ráži 9 Luger - ilustrační obrázek
Malorážka CZ 452 nebo 451 v ráži .22 LR - ilustrační obrázek
Malorážka CZ 452 nebo 451 v ráži .22 LR - ilustrační obrázek
Bajkal IZ27 Sporting v ráži 12x70 - ilustrační obrázek
Bajkal IZ27 Sporting v ráži 12x70 - ilustrační obrázek

1. Seznam testových otázek


Toto je kompletní aktuální seznam testových otázek seřazených od čísla 1 až do čísla 511, ke zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o získání zbrojního průkazu skupiny A až E. Můžete využít i variantu se zvýrazněním správných odpovědí pro snadnější učení.

2. Trénink testových otázek


Otázky jsou zobrazovány v náhodném pořadí. Odpověď je okamžitě zobrazeny, jak správné tak špatné, s možností prokliknutí na odkaz v zákoně. Je možné nastavit volbu zobrazování otázek podle druhu nebo zdroje. Je možný výběr ze všech otázek.

3. Test nanečisto

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti. Autoři se snažili co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky. Přečtete si zadání a vyberete ze tří možných odpovědí. Na správné písmeno kliknete a po vyplnění posledního pole odešlete. Obratem se Vám zobrazí vyhodnocení se zvýrazněnými chybami.  

Velké poděkování patří autorům portálu - www.zbranekvalitne.cz

Náplň, obsah a hodnocení zkoušky

Upravený výňatek z vyhlášek a zákonů

Teoretická část - Obsahová náplň a hodnocení teoretické části zkoušky

Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek, z nichž je 22 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených 3 body, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima hodnocených 1 bodem. Používání neschválených pomůcek je zakázáno. Nápověda není možná. Záznam do testového formuláře se provádí pomocí nesmazatelného pera nebo propisovací tužky. Minimální počet bodů nutných pro hodnocení prospěl:

 • skupina A - Sběratelé - 67 bodů, 
 • skupiny B - Sportovci a C - Myslivci - 71 bodů, nebo
 • pro skupiny D - Výkon povolání a E - Osobní obrana - 74 bodů.

Jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu s více skupinami, je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže dosáhne v písemném testu nejméně tolik bodů, kolik jich je třeba získat v případě skupiny, u které je požadováno dosažení nejvíce bodů. Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm "neprospěl", praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm "neprospěl".


Praktická část: - Obsahová náplň a hodnocení praktické části zkoušky 

V praktické části zkoušky žadatel k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní předvede

 • a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
 • b) částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě, a
 • c) postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby.

Zbraň nebo zbraně k předvedení činností a ke střelbě na pevný cíl určí žadateli zkušební komisař. K předvedení činností se použije zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu o kterou žadatel žádá:

 • skupiny A a B dlouhá kulová (malorážka CZ 452) nebo krátká kulová zbraň (pistole CZ 75 Compact),
 • skupiny C dlouhá kulová (malorážka CZ 452) a dlouhá broková zbraň (dvojka nebo kozlice Bajkal), nebo
 • skupiny D a E krátká kulová zbraň (pistole CZ 75 Compact).

Při předvádění činností se použije školní střelivo.

Střelba na pevný cíl se provádí na střelnici v poloze vstoje a všichni přítomní jsou povinni při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které jsou stanoveny provozním řádem střelnice. Oporu zbraně při střelbě lze využít pouze jde-li o střelbu z dlouhé kulové zbraně (A, B nebo C). Před zahájením hodnocené střelby je žadatel o vydání zbrojního průkazu oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem.


Vyhodnocení praktické části zkoušky - střelby:

skupina A - Sběratelé 

 • nejméně 2 zásahy v terči z malorážky na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut nebo nejméně 2 zásahy v terči z pistole na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut,

skupina B - Sportovci

 • nejméně 4 zásahy v terči z malorážky na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut nebo nejméně 4 zásahy v terči z pistole na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut,

skupina C - Myslivci

 • nejméně 4 zásahy v terči z malorážky na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut a nejméně 3 zásahy terče z brokovnice na vzdálenost 25 m z 2 možných výstřelů v čase nejdéle 3 minuty,

skupina D - Výkon povolání

 • nejméně 4 zásahy v terči z pistole na vzdálenost 15 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 2 minut, nebo

skupina E - Osobní obrana

 • nejméně 4 zásahy v terči z pistole na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 3 minut. 

Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů. Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, čímž ohrozí, nebo by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komisař zkoušku neprodleně ukončí a v praktické části zkoušky ohodnotí žadatele stupněm "neprospěl".

Žadateli, který byl v teoretické i praktické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl", předá zkušební komisař řádně vyplněný doklad o osvědčení odborné způsobilosti. 

Používané terče pro střelecká cvičení

Vzdálenost 10 metrů
Vzdálenost 10 metrů


Pro střelbu z pistole na 10 (skupina E) a 15 (skupina D) metrů se používá mezinárodní pistolový terč Pi 50/20, tzn. že střelec musí potřebným počtem výstřelů zasáhnout bodovanou zónu o průměru 50 cm. Vnitřní černá kružnice má průměr 20 cm.

Pro střelbu z malorážky a brokovnice na vzdálenost 25 metrů se používá mezinárodní malorážkový terč (na obrázku je umístěn úplně vlevo).

Zbraně, které používáme k předvedení bezpečné manipulace při zkouškách na ZP.

ZP 45
ZP 45

Broková dvojka

CZ 75 Compact
CZ 75 Compact

Pistole samonabíjecí

CZ 452
CZ 452

Opakovací malorážka

Povelová technika

Zkušební komisař poučí žadatele o povelech vydávaných při vlastní střelbě s přihlédnutím k podmínkám, bezpečnosti a provozním řádu střelnice a o správné reakci žadatele na tyto povely. Zkušební komisař  vysvětlí způsob chování při závadě (žadatel drží zbraň hlavní směrem k terči, zvedne volnou ruku, slovně hlásí "závada"). Všichni přítomní na střelnici jsou povinni používat ochranné pomůcky - brýle a chrániče sluchu, které si nasadí nejpozději při povelu 

"PŘIPRAVTE SE!"  

Zkušební komisař položí nenabitou zbraň s vyjmutým, prázdným zásobníkem a spolu se stanoveným počtem nábojů na střelecký stůl s hlavní směřující k terči, před stojícího žadatele s nasazenými brýlemi a chrániči sluchu.  

Další povel s návěstí: Stanovený počet (3 rány pro nástřel nebo 5 ran do položky) nábojů ... 

"NABÍJET!" 

Žadatel na povel "NABÍJET!" koná tuto činnost:

 • zkontroluje, zda není zbraň nabitá a zda je zásobník prázdný,    
 • vloží do zásobníku stanovený počet nábojů, 
 • zásobník zasune do zbraně, závěr stáhne vzad a jeho vypuštěním nabije první náboj do nábojové komory, hlaveň přitom směřuje do terče, ukazováček mimo spoušť, 
 • nabitou zbraň drží v ruce, s hlavní směrem k terči, ukazováček mimo spoušť a hlásí: Ke střelbě připraven.
 Další povel s návěstí: Na terč číslo (1 až 5) v čase (2, 3 nebo 5 minut) .... 

"PÁLIT!"

Žadatel na povel "PÁLIT!" koná tuto činnost: 

 • zaujme střelecký postoj, zamíří do terče
 • střílí jednotlivé rány 
 • po posledním výstřelu, kdy závěr zůstane v zadní poloze, zbraň drží s hlavní směřující do terče a hlásí: "Střelba ukončena."


Další povely: "PALBU ZASTAVIT!" a "K PROHLÍDCE ZBRAŇ!"

Žadatel na povel "PALBU ZASTAVIT!" koná:

 • přeruší střelbu, zbraní míří k terči
 • vizuálně prohlédne stav nábojové komory a podavače zásobníku a čeká na další povel

Žadatel na povel "K PROHLÍDCE ZBRAŇ!" koná: 

 •  vyjme prázdný zásobník z pistole, přiloží jej ke zbrani s otevřeným závěrem tak, aby řídící střelby mohl vizuálně zkontrolovat prázdnou nábojovou komoru a prázdný zásobník
 • zbraň drží stále hlavní směrem k terči

Řídící střelby se pohledem přesvědčí: Vidím, v pořádku, proveďte ránu jistoty!

 Žadatel po tomto povelu koná: 

 • odloží prázdný zásobník na manipulační stůl 
 • uvolní závěr do přední polohy
 • provede mířenou ránu jistoty

Poslední povely: "ZBRANĚ ODLOŽIT" a "K TERČŮM!" 

 • žadatel odloží zbraň na stůl 
 • spolu s řídícím střelby jde ke svému terči, kde se při nástřelu (3 rány) zkontroluje počet a poloha zásahů, které se přelepí nebo jinak označí. Při střelbě do položky (5 ran) proběhne vyhodnocení zásahů a zapsání výsledků.

Povelová technika se může na každé střelnici lišit s ohledem na bezpečnost provozu a provozní řád střelnice. Rovněž i komisař může používat jiné povely. O tom jaké povely bude používat Vás seznámí před zahájením střelby. Poslouchejte jeho povely a správně na ně reagujte.  

Poplatky, kolik to vlastně stojí?

Přihláška ke zkoušce - 100 Kč
Jedna skupina zbrojního průkazu - 700 Kč
Žádost o vydání povolení k nákupu zbraně - 200 Kč
Žádost o registrace zbraně - 300 Kč
Odměna pro zkušebního komisaře - 600,- Kč - HOTOVOST
Poplatek za zkoušku na ZP pro rok 2023 - 1.600 Kč včetně DPH

Lékařská prohlídka - cenu stanoví lékař

.. a pak už jen vybrat a koupit tu "správnou" zbraň

Pokud se stanete hrdými držiteli zbrojního průkazu a plánujete uskutečnit nákup zbraně v naší prodejně připravili jsme pro Vás akci Celoroční zkoušení zbraní. V rámci této akce si můžete vyzkoušet zbraně z naší nabídky. Naší velkou výhodou je, že si u nás můžete zbraně vyzkoušet ještě před nákupem a neudělat tak zásadní chybu při výběru. Firma STŘELECKÝ SERVIS působí na českém trhu již od roku 1991 a patří mezi přední prodejce zbraní. Více informací o této zajímavé akci najdete na našich stránkách.

Celoroční zkoušení zbraní

.. a to již od roku 1991!!! Není nic lepšího než vyzkoušení na vlastní kůži.
STŘELECKÝ SERVIS patří mezi největší partnery firem:
GLOCK, WALTHER, ČESKÁ ZBROJOVKA, 
a mnoha dalších!

Pokud máte zájem o nákup zbraně, navštivte naší sekci "Prodejna." Určitě si u nás vyberete!

Těšíme se na Vás!