Příprava ke zkouškám na zbrojní průkaz

Individuální příprava

je určena pro náročné. Zahrnuje individuální přístup personálu po celou dobu konání přípravy. Uchazeč si může vyzkoušet všechny předepsané druhy zbraní. Je dokonale seznámen s danou problematikou. V průběhu střeleckých cvičení je mu umožněn větší počet výstřelů. V rámci přípravy jsou zodpovězeny případné dotazy k zákonu o zbraních (zák. č. 119/2002 Sb.). V průběhu individuální přípravy (4hodiny) je po celou dobu konání zajištěna přítomnost instruktora. Oproti skupinovým akcím je vše k dispozici pouze pro Vás, tudíž nečekáte na méně zdatné a méně zručné kolegy. Zrušili jsme prostoje. Příprava je velmi, velmi intenzivní podle hesla: "Pot šetří krev!" Jsme skuteční profesionálové s dlouholetou praxí. Máme odborné zkušenosti, které Vám rádi předáme. Naše podnikatelská činnost  (výcvik a výuka ve střelbě se zbraní) začala již v roce 1991 a naše vojenská a policejní praxe začala v roce 1979. 
Cena Individuální přípravy: 4.900,- Kč 

(A protože nejsme podvodníci - uvedená cena obsahuje 21% DPH.) 

v ceně je zahrnuta spotřeba střeliva (skupina C - 10 ks brokových nábojů a 25 ks nábojů s okrajovým zápalem, pro ostatní skupiny 50 nábojů do krátké kulové zbraně) a malá svačina, včetně nealkoholických nápojů.

Individuální příprava DUO

je určena pro náročné dvojice a to zejména manžele, sourozence, blízké přátele, rodiče a děti, kamarády apod. Zahrnuje individuální přístup personálu po celou dobu konání přípravy. Uchazeč si může vyzkoušet všechny předepsané druhy zbraní. Je dokonale seznámen s danou problematikou. V průběhu střeleckých cvičení je mu umožněn větší počet výstřelů. V rámci přípravy jsou zodpovězeny případné dotazy k zákonu o zbraních (zák. č. 119/2002 Sb.). V průběhu individuální přípravy DUO (4 hodiny) je po celou dobu konání zajištěna přítomnost instruktora.
Cena Individuální přípravy DUO: 8.900,- Kč

 (A protože nejsme podvodníci - uvedená cena obsahuje 21% DPH.)

v ceně je zahrnuta spotřeba střeliva (skupina C - 10 ks brokových nábojů a 25 ks nábojů s okrajovým zápalem, pro ostatní skupiny 50 nábojů do krátké kulové zbraně) na osobu a malá svačina, včetně nealkoholických nápojů.

Skupinová příprava                                      

         jen pro ty co se znají

                        

je určena pro malé skupiny, přátel, kamarádů - cca 4 osob. Zahrnuje skupinový přístup personálu po celou dobu konání přípravy. Uchazeči si může vyzkoušet všechny předepsané druhy zbraní. Jsou dokonale seznámeni s danou problematikou. V průběhu střeleckých cvičení si vyzkouší uvedený počet výstřelů. V rámci přípravy jsou zodpovězeny případné dotazy k zákonu o zbraních (zák. č. 119/2002 Sb.). V průběhu skupinové přípravy (4hodiny) je po celou dobu konání zajištěna přítomnost instruktora. Každému uchazeči bude zapůjčena zbraň (zbraně) včetně školního střeliva. Profesionální organizací jsme zrušili zbytečné prostoje. Příprava je velmi, velmi intenzivní podle hesla: "Pot šetří krev!" Jsme skuteční profesionálové s dlouholetou praxí. Máme odborné zkušenosti, které Vám rádi předáme. Naše podnikatelská činnost (výcvik a výuka ve střelbě se zbraní) začala již v roce 1991 a naše vojenská a policejní praxe začala v roce 1979. 

Cena skupinové přípravy: 3.600,- Kč

(A protože nejsme podvodníci - uvedená cena obsahuje 21% DPH.)

v ceně je zahrnuta spotřeba střeliva (skupina C - 4 ks brokových nábojů a 20 ks nábojů s okrajovým zápalem, pro ostatní skupiny 20 nábojů do krátké kulové zbraně).

Opakování přípravy před zkouškou

S ohledem na přísné hodnocení zkoušky a vysoké nároky zkušebních komisařů jsme pro naše klienty, kteří absolvovali "Individuální přípravu," a "Individuální přípravu DUO" nebo "Skupinovou přípravu" připravili dvouhodinovou opakovací přípravu, jejíž  zaměření  je podle přání klienta nebo  se dá tato příprava koncipovat jako hra na zkoušku. Instruktor Vám dává pokyny, jako zkušební komisař a Vy předvádíte správnou činnost, tak jak to bude při zkoušce. Jde pouze o opakování již naučené a probrané látky s cílem upevnit si správné návyky.

Cena opakování před zkouškou Individuál a Individuál DUO: 2.420,- Kč

(A protože nejsme podvodníci - uvedená cena obsahuje 21% DPH.)

v ceně je zahrnuta spotřeba střeliva (skupina C - 2 ks brokových nábojů a 8 ks nábojů s okrajovým zápalem, pro ostatní skupiny 8 nábojů do krátké kulové zbraně) na osobu. 

Upozornění: Tento druh přípravy pouze opakuje a procvičuje již naučenou látku a tudíž není možná účast začátečníků, kteří neprošli některou z našich příprav.

Upozornění - výstraha!

Dovoluji si Vás upozornit na situaci, kterou zažíváme téměř u každých zkoušek. Uchazeč nezvládne bezpečnou manipulaci se zbraní a od zkoušek je vyloučen. Například nenatáhne závěr,  neumí pracovat s pojistkou a bicím kohoutem, nezná rozborku, nezvládá kontrolu prstu na spoušti a další potřebné dovednosti pro úspěšné zvládnutí zkoušky. A na dotaz proč se praktické části dostatečně nevěnoval a usilovně netrénoval zpravidla odpovídá, že to zkoušel s tátou, bratrem, kamarádem nebo, a to je nejhorší, že si zaplatil školení u "profesionála", který by podle mého názoru neměl vlastnit ani zbrojní průkaz natož bezpečnou manipulaci a střelbu se zbraní vyučovat. Doporučuji Vám obrátit se přímo na střelnice a jejich instruktory a to zejména na ty, kde budete vykonávat zkoušku odborné způsobilosti.

Nemáme nejdokonalejší webové stránky a nepoužíváme falešné recenze, ale výcvik a výuku zvládáme dokonale. A podle názoru klientů, kteří absolvovali výcvik na více střelnicích, patříme k nejlepším. Používáme nejvhodnější výcvikové metody, přistupujeme ke klientům individuálně a nabízíme rozumné ceny. Naprostou samozřejmostí je vystavení finančního dokladu s uvedením DPH.    

Obsah Individuální přípravy


1. Dotazy k samostudiu testových otázek:

 • Při studiu se můžete setkat s různými výrazy nebo termíny, kterým nerozumíte nebo jejich význam nechápete. Rádi Vám je ozřejmíme a pomůžeme s jejich vysvětlením.
 • Připravte si prosím případné dotazy na lístek nebo si jej uložte do poznámek. Bude čas na vysvětlení nikoliv na dlouhé hledání.

 2. Manipulace se zbraní:

 • Kontrola zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu, 
 • Příprava zbraně a střeliva ke střelbě, nabití zbraně, bezpečné ovládání
 • Závady, které vznikají při manipulaci a střelbě s jejich následným odstraněním
 • Postup při přerušení střelby
 • Postup při ukončení střelby
 • Rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě

3. Střelecká cvičení:

 • Nácvik střelby z pistole, malorážky a brokovnice
 • Držení zbraně
 • Střelecký postoj
 • Míření 
 • Dýchání
 • Spouštění
 • Výstřel a zásah
 • Bezpečnost

4. Povely:

 • Připravte se!
 • Nabíjet!
 • Pálit!
 • Palbu zastavit!
 • K prohlídce zbraň!
 • Zbraně odložit!
 • K terčům!

5. Ostrá střelba:

 • Střelecká cvičení z pistole, malorážky a brokovnice
 • Vyhodnocení zásahů
 • Odstranění střeleckých chyb, např. strhávání


Nejčastější dotazy klientů

Připravujeme!

1. Byl jsem neúspěšný v testu a nezískal jsem potřebný počet bodů.

2. Udělal jsem vážnou chybu při předvádění bezpečné manipulace.

3. ....

Používané zbraně

Pistole CZ 75 v ráži 9 Luger
Malorážka CZ 452 nebo 451 v ráži .22 LR
Broková kozlice CZ 582 nebo Bajkal v ráži 12x70
Pistole CZ 75 v ráži 9 Luger - ilustrační obrázek
Pistole CZ 75 v ráži 9 Luger - ilustrační obrázek
Malorážka CZ 452 nebo 451 v ráži .22 LR - ilustrační obrázek
Malorážka CZ 452 nebo 451 v ráži .22 LR - ilustrační obrázek
Bajkal IZ27 Sporting v ráži 12x70 - ilustrační obrázek
Bajkal IZ27 Sporting v ráži 12x70 - ilustrační obrázek

Pro samostudium a zvládnutí teoretické části zkoušky odborné způsobilosti si Vám dovolujeme doporučit studijní materiál z portálu ZbraněKvalitně.cz Zde najdete vše potřebné k Vašemu samostudiu a to v několika formách. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a obsahují ty správné otázky a odpovědi.

Aktualizováno k 30. lednu 2021

Více informací k problematice zkoušek odborné způsobilosti včetně zkušebních otázek a testů najdete na stránkách ZbraněKvalitně.cz

1. Seznam testových otázek

Toto je kompletní aktuální seznam testových otázek seřazených od čísla 1 až do čísla 511, ke zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o získání zbrojního průkazu skupiny A až E. Můžete využít i variantu se zvýrazněním správných odpovědí pro snadnější učení.

2. Trénink testových otázek

Otázky jsou zobrazovány v náhodném pořadí. Odpověď je okamžitě zobrazeny, jak správné tak špatné, s možností prokliknutí na odkaz v zákoně. Je možné nastavit volbu zobrazování otázek podle druhu nebo zdroje. Je možný výběr ze všech otázek.

3. Test nanečisto

Na této stránce najdete vzorový test teoretických znalostí ke zkoušce odborné způsobilosti.Autoři se snažili co nejvíce přiblížit reálnému papírovému testu tak, jak vás čeká u zkoušky. Přečtete si zadání a vyberete ze tří možných odpovědí. Na správné písmeno kliknete a po vyplnění posledního pole odešlete. Obratem se Vám zobrazí vyhodnocení se zvýrazněnými chybami.

Velké poděkování patří autorům portálu - www.zbranekvalitne.cz!

Poptávka vhodného termínu 

přípravy ke zkouškám

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět. Pokusíme se Vám nabídnout vhodný termín a čas na základě Vašich požadavků.

... a po získání zbrojního průkazu

A pokud se stanete hrdými držiteli zbrojního průkazu a plánujete uskutečnit nákup zbraně v naší prodejně připravili jsme pro Vás akci Celoroční zkoušení zbraní. V rámci této akce si můžete vyzkoušet na naší střelnici zbraně z aktuální nabídky. Naší velkou výhodou je, že si u nás můžete zbraně vyzkoušet ještě před nákupem a neudělat tak zásadní chybu při výběru. Firma STŘELECKÝ SERVIS působí na českém trhu již od roku 1991 a patří mezi přední prodejce zbraní. Více informací o této zajímavé akci najdete na našich stránkách. 


Pro klienty, kteří mají zájem o další vzdělávání jsme připravili akci "ŘÍZENÝ TRÉNING."  Tato akce umožňuje čerstvým držitelům získat další dovednosti při ovládání střelné zbraně. Pokud již máte zažité bezpečné návyky a zvládáte základní střelecké dovednosti rádi Vás pozveme k absolvování střeleckého kurzu se specializovaným zaměřením na ovládání dalších prvků jako svítilen a laserů, včetně práce ve dvojici a ve skupinách. Naší velkou specialitou je výcvik ve tmě. 

STŘELECKÝ SERVIS patří mezi největší partnery firem:
GLOCK, WALTHER, HS PRODUKT POINT - SPRINGFIELD, PROARMS ARMORY, Česká zbrojovka a mnoha dalších!
Pokud máte zájem o nákup zbraně, navštivte naší sekci "Prodejna." Určitě si u nás vyberete!

Těšíme se na Vás!

kolektiv STŘELECKÉHO SERVISU