PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel těchto stránek, firma STŘELECKÝ SERVIS s.r.o., IČ 27139808, zpracovává osobní údaje poskytnuté klienty pouze pro potřeby plnění zákona o zbraních a střelivu a pro potřeby účetnictví.  

Základní ustanovení

1. Správcem je  podle Zákona č. 101/2000Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) firma STŘELECKÝ SERVIS, IČ 27139808 se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10 - Strašnice, 100 00  (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@streleckyservis.cz, tel.: + 420 736 260 133

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující.

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění smluvního vztahu.

3. Správce zpracovává osobní údaje pouze v souladu s příslušnými zákony a neposkytuje je dalším stranám, pokud zákon nestanoví jinak. Osobní údaje nebudou zveřejňovány.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem rezervace nebo objednávky na webové stránce www.streleckyservis.cz 

2. Za účelem vyřízení elektronické rezervace nebo objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo) a pro potřeby Policie ČR a Ministerstva financí;  

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a to v délce stanovené zákonem. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické rezervace a objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

Webnode AG (systém e-shopu);

Google Analytics (analýza webových stránek);

Odběrateli dat správce jsou:

Policie ČR

Ministerstvo financí 

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů, pokud zákon nestanoví jinak;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese jaroslav.ondra(zavináč)centrum.cz , pokud zákon nestanoví jinak:

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické rezervace nebo objednávky na webové stránce www. streleckyservis.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito pravidly souhlasí kupující odesláním rezervačního nebo objednávkového formuláře.

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce. 

Tato Pravidla vstupují v platnost dnem 28. května 2018