Komplex tunelových střelnic Rajská zahrada

Celý komplex byl vybudován pro potřeby výcviku profesionálních jednotek AČR, PČR, MP, CS a VS. Dále je využíván pro výcvik a výuku ve střelbě a konání střeleckých akcí, závodů a soutěží. Z těchto důvodů musí být jeho využití pro veřejnost předem dlouhodobě plánováno. Pro potřeby jednotlivců je v současné době příjem objednávek pozastaven. Jakmile se situace změní budeme Vás na našich stránkách informovat. Cena pronájmu se stanoví individuálně podle požadavku zákazníka. 


Komplex tunelových střelnic Rajská Zahrada Vám nabízí pro střelecký výcvik, kurzy, výuku, závody, soutěže a střelecké akce dvě střelnice v délce 50 a 150 metrů. Obě střelnice jsou na sobě nezávislé a umožňují střelbu za pohybu. Střelnice 50 metrů je určena pro obrannou střelbu běžných pistolových a revolverových ráží a je vybavena posilovnou typu "Gorodek". Střelnice 150 metrů je určena pro mířenou i obrannou střelbu jak z krátkých tak dlouhých zbraní a je vybavena překážkovou dráhou a variabilními zástěnami. Nabízíme moderní barevné výcvikové terče firmy ESP, klasické papírové, padací a speciální terče a ochranné pomůcky.


Celý objekt střelnice Rajská Zahrada je z bezpečnostních důvodů monitorován průmyslovými kamerami. Při vstupu do objektu si prosím sejměte pokrývku hlavy a sluneční brýle. V celém objektu je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.   


Střelci plně zodpovídají za škody způsobené nad rámec běžného opotřebení. Střelci jsou povinni používat ochranné pomůcky, zejména chrániče sluchu a střelecké brýle. Na střelnici mohou střílet pouze držitelé zbrojního průkazu. Střelba je přípustná pouze ze zbraní, na které byl majiteli vystaven průkaz zbraně a jsou v dobrém technickém stavu. Střelba bez zbrojního průkazu je možná pouze pod dohledem a za zvláštních bezpečnostních opatření. Na střílení bez zbrojního průkazu je nutno se předem objednat. Ve vlastním zájmu se informujte na podmínky střelby bez zbrojního průkazu. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se provozním řádem střelnice, bezpečnostními pokyny a pokyny správců střelnice. Ve sporných případech s konečnou platností rozhodne správce střelnice. 


Upozornění:

Pro potřeby jednotlivců je v současné době příjem objednávek pozastaven. Jakmile se situace změní budeme Vás na našich stránkách informovat. Tímto omezením nejsou dotčeny žádné nabízené či plánované akce.