STŘELECKÝ SERVIS


Glock FRONT SERRATIONS
Novinky od Glocka
Naskladnili jsme pro Vás pistole Glock 17 Gen 4 FDE!
Celoroční zkoušení zbraní
Sleva pro příslušníky
HS Produkt Point
 

Zkoušky, zbrojní průkazyU p o z o r n ě n í :
Program konání zkoušek a přípravy ke zkouškám na naší střelnici byl ukončen ve středu 22.11.2017.


Další informace jsou pouze orientační a mají pouze usnadnit orientaci v dané problematice. Děkujeme za projevenou důvěru a přejeme všem klientům hodně střeleckých úspěchů!Policie umožní v odůvodněných případech vykonání zkoušky mimo místo trvalého bydliště. Za odůvodněný případ se považuje zejména: služební poměr příslušníků ozbrojených sil a sborů, včetně pracovního poměru u MP. Dále se považuje za odůvodněný případ soužití ve společné domácnosti, sídlo zaměstnavatele, místo výkonu pracovního poměru nebo činnosti a studium na středních nebo vysokých školách.


- I N F O R M A C E - formuláře ke staženíNaše firma již 26 let nabízí nejkvalitnější a nejkomplexnější služby za přiměřenou cenu. Pomáháme a radíme všem klientům. Nabízíme maximum služeb v našem oboru. Děláme to legální a zákonnou cestou. Proto se nás nikdy neptejte "Jestli by to nějak nešlo."
Krajské ředitelství hl. m. Prahy znemožnilo svými opatřeními podvody při zkouškách odborné způsobilosti, ke kterým mohlo v minulosti na některých střelnicích docházet. Mezi hlavní protikorupční opatření patří výběr střelnice podle uvážení žadatele, to znamená, že si jako klient vyberete střelnici na základě vlastních cenových možností, inzerce nebo doporučení. Střelnice zveřejňuje termíny, kdy se konají zkoušky. Krajské ředitelství určuje zkušebního komisaře bez vědomí pracovníků střelnice. Se zkušebním komisařem se setkáte až při zahájení zkoušky. Tudíž zde nemůže dojít k jakémukoli protikorupčnímu jednání. Navíc na všechny zkoušky odborné způsobilosti dohlíží mimo zkušebního komisaře nejméně dva policisté z krajského ředitelství. V roce 2015 zavedlo pražské ředitelství natáčení průběhu zkoušek na videokameru. Ze zkoušek je pořizován videozáznam a může posloužit jako důkaz o nestandardním jednání. Korupce a úplatkářství při výkonu zkoušek je naprosto nemožné. Při podání přihlášky ke zkoušce je nutné nově přiložit lékařské osvědčení a kolek v hodnotě 100,- Kč.


Studijní materiályOtázky se dají stáhnout v souboru PDF (3,3 MB) na stránkách Ministerstva vnitra ČR
1. ke stažení - testové otázky
http://www.mvcr.cz/clanek/zkousky-odborne-zpusobilosti.aspx

Dále doporučujeme navštívit webové stránky:

2. Formuláře podle zákona o zbraních platné od 1. srpna 2017 ke stažení
http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d
a
3. Policie Praha - pracoviště, informace, kontakty
http://www.policie.cz/clanek/krphmp-vnejsi-sluzba-odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx
kde najdete velké množství informací o úřadovnách a je zde možnost si stáhnout potřebné formuláře
nebo
http://zbranekvalitne.cz/zbrojni-prukaz
kde můžete získat více informací včetně otázek a testů na zkoušku (pravidelně aktualizováno). Na konci této stránky najdete proklik. Tyto stránky rozhodně stojí za Vaší pozornost.


Termíny zkoušek pro rok 2017:


Další termíny zkoušek v tomto roce již nebudou přidávány.Neúčast, omluvy, objednání na opravyInformace o naplněnosti termínů zkoušek odborné způsobilosti nebo omluvy neúčasti včetně termínů oprav Vám poskytnou pouze příslušníci PČR:
- KŘP hl.m. Prahy - paní Krouzová - tel. 974 822 625Délka trvání a předpokládaný konec zkoušky se nedá odhadnout. Pro některé uchazeče končí zkouška již po vyhodnocení testu. Počet postupujících do praktické části - bezpečná manipulace a střelba, nelze ani zhruba určit. Na základě zkušeností je možné předpokládat ukončení mezi 14 až 16 hodinou. Rezervujte si proto na zkoušku raději celý den.Pokud jste se rozhodli, že chcete vykonat zkoušku odborné způsobilosti na naší střelnici máme pro Vás připravenou celou řadu výhod. S námi můžete ušetřit i tisíce korun. Seznamte se s naším STŘELECKÝM PROGRAMEM! Můžete nás telefonicky kontaktovat na čísle 602 22 86 87.Teoretická část zkouškyTeoretickou znalost zákona o zbraních a střelivu prokazujete vyplněním testu 30 otázek v čase 40 minut. Maximálně můžete získat 79 bodů. Správnou odpověď vyberete ze tří možností a v záznamu ji označíte křížkem. Pro skupinu D a E musíte získat minimálně 74 bodů.Výše uvedené zákony a vyhlášky můžete studovat na serveru Zbraně kvalitně.cz kde najdete mnoho užitečných informací on-line. Testové otázky jsou pravidelně aktualizovány. Na těchto stránkách najdete opravdu mnoho zajímavých informací, které Vám usnadní orientaci v oblasti zbraní, zejména pokud začínáte.Praktická část zkoušky1. Musíte předvést bezpečnou manipulaci se zbraní podle rozsahu skupin o které žádáte. Zákon ukládá povinnost předvést postup při nabíjení, vybíjení zbraně, postup při přerušení střelby, rozborku zbraně pro potřeby běžného čištění a její složení. Rovněž musíte předvést postup při odstraňování drobných závad.2. Jako poslední přichází na řadu ostrá střelba. Střílí se podle vybraných skupin např. žadatelé o skupinu E střílí v čase 3 minut na vzdálenost 10 metrů. Z pěti výstřelů je nutné zasáhnout minimálně 4 krát vyobrazené kruhy na pistolovém terči 50/20. Nastřelení zbraně si můžete ověřit třemi výstřely.


Zbraně používané při zkouškách na naší střelnici RZ  • Pistole CZ 75 v ráži 9 Luger

  • Malorážka CZ 452 nebo 451 v ráži .22 LR

  • Broková kozlice CZ 582 nebo Bajkal v ráži 12x70


Pro předvádění bezpečné manipulace máme k dispozici pistoli CZ 75 Compact. U zbraně je pro větší bezpečnost vymontován úderník, ale je zachována plná funkce zbraně. U zbraně je možné provést její rozborku a sborku bez nutnosti použít jakékoliv nářadí nebo montážní pomůcky. Pro manipulování s dlouhými zbraněmi máme k dispozici malorážku ZKM 452 a brokovou kozlici CZ 582.Pro střelbu můžete využít pistoli CZ SP-01 TACTICAL nebo SHADOW (9 Luger), ZKM 452 (.22 LR) a CZ 582 (12x70).


Příprava ke zkouškám odborné způsobilostiPro všechny, kteří mají zájem se naučit bezpečně ovládat zbraň a uspět v praktické části zkoušky odborné způsobilosti nabízíme tři druhy střelecké přípravy. Přijďte si vyzkoušet manipulaci a střelbu před konáním zkoušek.


Termíny přípravy ke zkouškám odborné způsobilosti:
Základní příprava ke zkouškámZákladní příprava je určena pro malé skupiny uchazečů, kteří se chtějí naučit základní pravidla bezpečného zacházení se střelnými zbraněmi a ještě nezískali základní střelecké návyky. Tato příprava je zejména určena pro naprosté začátečníky, kteří nemají žádné střelecké zkušenosti. Zúčastnit se mohou i držitele zbrojního průkazu, kteří žádají o rozšíření ZP. Tento druh přípravy je v první řadě zaměřen na úspěšné zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti. Pokročilejším střelcům jsou určeny střelecké programy START, DEFENCE PISTOL a TACTIC.
Všem uchazečům budou v průběhu střelby zapůjčeny ochranné pomůcky (chrániče sluchu a brýle). Příprava zahrnuje pronájem střelnice, zapůjčení učebních pomůcek a zbraní podle skupin, o které uchazeč žádá, spotřebu terčových zálepek a terčů. Dále zahrnuje spotřebu nábojů (pokud není uvedeno jinak).
Cena základní přípravy - platí od 1.8.2016:
2.000,- Kč, v ceně je zahrnuta spotřeba střeliva podle skupin, o které uchazeč žádá (skupina C - 2 brokové náboje a 5 nábojů s okrajovým zápalem, pro ostatní skupiny 10 nábojů do krátké kulové zbraně) a pokud se klient rozhodne ještě pro jedno opakování nabízíme zvýhodněnou cenu 1.000,- Kč. To znamená, že za dvě školení zaplatíte celkem 3.000,- Kč (1. školení 2.000,- Kč + jedno opakování 1.000,- Kč). Podmínkou pro uznání zvýhodněné ceny je konání obou školení v době kratší 6 měsíců!
Přepokládaná délka školení je cca 4-6 hodin v závislosti na počtu studentů. Školení vedou zkušení instruktoři s dlouholetou praxí. V zimních měsících doporučujeme přiměřeně teplé sportovní oblečení a obuv.


Kondiční střelecké hodinyTyto střelecké hodiny navazují na základní přípravu a jsou určeny pro jednotlivce, kterým se danou problematiku nepodařilo zvládnout v základní přípravě (např. nezvládli střelbu). Kondiční střelecké hodiny je možné přiobjednávat podle Vašich potřeb. Na tyto kondiční hodiny se mohou přihlásit pouze absolventi Základní přípravy.
Cena kondičních střeleb - platí od 1.8.2016:
1.500,- Kč. Cena zahrnuje pronájem střelnice na 60 minut – za 1 uchazeče, zapůjčení zbraní a ochranných pomůcek, spotřebované terče. V ceně není zahrnuta spotřeba střeliva.


Individuální přípravaje určena pro náročné. Zahrnuje individuální přístup personálu po celou dobu konání přípravy. Uchazeč si může vyzkoušet všechny předepsané druhy zbraní. Je dokonale seznámen s danou problematikou. V průběhu střeleckých cvičení je mu umožněn větší počet výstřelů. V rámci přípravy jsou zodpovězeny případné dotazy k zákonu o zbraních (zák. č. 119/2002 Sb.). V průběhu individuální přípravy je po celou dobu konání zajištěna přítomnost instruktora.
Cena individuální přípravy:
4.000,- Kč, v ceně je zahrnuta spotřeba střeliva (skupina C - 10 ks brokových nábojů a 25 ks nábojů s okrajovým zápalem, pro ostatní skupiny 50 nábojů do krátké kulové zbraně).


Individuální příprava DUOje určena pro náročné dvojice a to zejména manžele, sourozence, blízké přátele, rodič a dítě apod. Zahrnuje individuální přístup personálu po celou dobu konání přípravy. Uchazeč si může vyzkoušet všechny předepsané druhy zbraní. Je dokonale seznámen s danou problematikou. V průběhu střeleckých cvičení je mu umožněn větší počet výstřelů. V rámci přípravy jsou zodpovězeny případné dotazy k zákonu o zbraních (zák. č. 119/2002 Sb.). V průběhu individuální přípravy je po celou dobu konání zajištěna přítomnost instruktora.
Cena individuální přípravy DUO:
6.000,- Kč, v ceně je zahrnuta spotřeba střeliva (skupina C - 10 ks brokových nábojů a 25 ks nábojů s okrajovým zápalem, pro ostatní skupiny 50 nábojů do krátké kulové zbraně) na osobu.Přihlášení k přípravě (bezpečná manipulace a střelba)Pokud se chcete zúčastnit základní přípravy, tak nám zašlete emailem na adresu info@streleckyservis.eu Vaše základní informace: Jméno a příjmení, telefonní kontakt a datum konání přípravy (vyberte si vhodný termín z nabízených možností včetně opakování). Všem klientům doporučuji nejprve, jako první krok, podat přihlášku ke zkouškám na PČR a s pracovníky PČR sjednat nejprve termín zkoušky a podle přiděleného termínu zkoušky si objednat termín přípravy. Na naší střelnici můžete absolvovat přípravu ke zkouškám i v případě, že zkoušku budete vykonávat na jiné střelnici. Všechny druhy přípravy vykonáváme s největší pečlivostí a zodpovědným přístupem.


Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti - na PČRPřihlásit se ke zkoušce odborné způsobilosti musíte na Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘP v místě trvalého bydliště. Podle správního řádu můžete požádat o postoupení Vaší přihlášky do jiného okresu pokud k tomu máte důvod. Za důvod se považuje například místo Vašeho pracoviště, studia apod. Úspěšným vykonáním zkoušky odborné způsobilosti získáte osvědčení o odborné způsobilosti žadatele, které je přílohou žádosti o vydání zbrojního průkazu. Zkouška se skládá ze dvou částí, teoretické (§ 3 vyhl. č. 384/2002 Sb.) a praktické (§ 4 vyhl. č. 384/2002 Sb.).Pokud neumíte zacházet se střelnými zbraněmi, můžete u nás absolvovat přípravu zaměřenou na zvládnutí dané problematiky. Nabízíme tři varianty. Záleží jen na Vás pro jaký druh se rozhodnete. Máme dlouholeté zkušenosti a určitě Vám předáme všechny potřebné informace s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům získaných při konání zkoušek odborné způsobilosti na naší střelnici. Více informací najdete na stránce Příprava ke zkouškám odborné způsobilosti.
Cena zkoušky - platí od 1.8.2016Cena zkoušky (§ 21 odst. 8 zák. č. 119/2002 Sb.) je stanovena na 2.400,- Kč. Odměna zkušebního komisaře za účast u zkoušky jednoho žadatele o vydání zbrojního průkazu činí 600,- Kč (§ 11 vyhl. č. 115/2014 Sb.).


Cena za vykonání zkoušky je celkem 3.000,- Kč. Tato cena vstupuje v platnost od 1.8.2016.


Policisté (příslušníci PČR), kteří se prokáží služebním průkazem příslušníka PČR, získají slevu ve výši 500,- Kč. Za vykonání zkoušky včetně odměny pro zkušebního komisaře uhradí 2.500,- Kč.

Získejte BONUSY od 500 do 2000 Kč!Za úspěšné složení zkoušky získáte bonus ve výši 500,- Kč pro nákup zbraně. Bonus můžete použít i jako dárek pro své blízké nebo kamarády.


ZBROJNÍ PRŮKAZ - Podání žádosti o vydání  • Žádost o vydání zbrojního průkazu se všemi náležitostmi podáte u příslušného krajského ředitelství policie ČR. KŘP v Praze a Středočeském kraji úřadují v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Příslušné KŘP rozhodne ve správním řízení o Vaší žádosti neprodleně ode dne podání žádosti. Obvyklá lhůta pro vyřízení je přibližně 30 dnů.

  • Doporučujeme společně se žádostí o vydání zbrojního průkazu podat žádost o vydání povolení k nákupu zbraně. Obě žádosti mohou být podle zákona vyřízeny souběžně, čímž ušetříte čas za cesty a čekání na KŘP.


POPLATKY, kolik vlastně stojí ZP?  • Přihláška ke zkoušce - 100 Kč

  • Jedna skupina zbrojního průkazu - 700 Kč

  • Žádost o vydání povolení k nákupu zbraně - 200 Kč

  • Žádost o registrace zbraně - 300 Kč


.. a pak už jen vybrat a koupit tu "správnou" zbraň


Pokud se stanete hrdými držiteli zbrojního průkazu a plánujete uskutečnit nákup zbraně v naší prodejně připravili jsme pro Vás akci Celoroční zkoušení zbraní. V rámci této akce si můžete vyzkoušet zbraně z naší nabídky. Naší velkou výhodou je, že si u nás můžete zbraně vyzkoušet ještě před nákupem a neudělat tak zásadní chybu při výběru. Firma STŘELECKÝ SERVIS působí na českém trhu již 25 let a patří mezi přední prodejce zbraní. Více informací o této zajímavé akci najdete na našich stránkách.

Celoroční zkoušení zbraní na Rajské Zahradě.


.. a to již od roku 1991!!! Není nic lepšího než vyzkoušení na vlastní kůži.
STŘELECKÝ SERVIS patří mezi největší partnery firem:
GLOCK - GEPP
HS PRODUKT POINT
ČESKÁ ZBROJOVKA
PROARMS ARMORY
SIG
SMITH & WESSON
HECKLER & KOCH
a mnoha dalších!Pokud máte zájem o nákup zbraně, navštivte naší sekci "Prodejna." Určitě si u nás vyberete!

Těšíme se na Vás!

Jaroslav Ondra, STŘELECKÝ SERVIS


Soubor ke stažení

o_______TESTY NA NEČISTO - PORTÁL ZBRANĚ KVALITNĚ_______


Zajímavosti SHOOTINGRANGE.CZ

AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

SIG P 320 Compact a Full Size

Bushmaster ACR Enhanced

Přijmeme nové instruktory

Glock G19X

Glock 17 a 19 Gen 5

Věrnost se vyplácí!

 Firma STŘELECKÝ SERVIS je zlatým partnerem!

P E T I C E

úvodní strana kontakty střelnice mapa stránek internetový magazín